OM

TittutTittut på Tunet finner du på Slåstad i Sør-Odal. Ta av fra E16 ved Lekeland , 3 km og følg skilt mot Tittut.

Ta kontakt på mail heidi@tittut.no  Tlf 926 35600 

Tittut før 1990. Mye på gården var forfallent da Heidis foreldre kjøpte stedet i 1994. De la ned et enormt restaureringsarbeid. Gården var det første meieriet i bygda og et sentralt veiknutepunkt

Heidi Tveter er vertinnen for gården.s arrangementer Jeg  liker å jobbe med mennesker og gleder meg over alle som kommer hit or å senke skuldrene og la

den rolige atmosfærem på tunet synke inn.

Naturelementene vi lever i skaper inspirasjon. De ulike årstidene gir oss et variert liv med muligheter til å endre litt på aktivitetsnivå, spisevaner og døgnrytme.

2 venninner  på besøk i kafeen i Tittut. Ofte tar folk seg mer tid "enn de har" når de møtes her. Vi ønsker å være et knutepunkt for mennesker.

Det er spennende å bo på et sted hvor historien er skrevet av mange ulike generasjoner.


Copyright  © All Rights Reserved