HjemUrkraftfestivalen


 Søndag 3. sept


Myk yogamorgen kl 09.30, Silje Indreide

Åpning av festivalen kl 11.00.

Gong m Heidi. Quantica koret synger.

11.30 NaKuHel synliggjøres i aktivitet, Gunnar Tellnes og Unni Berit Schjervheim vil ta dere med på en reise mot et malerisk utrykk for helsefremmede aktiviteter eller du kan bli med Odd Frantzen på skogsbad.

12.45 Yorba m Vibeke Vigeland. 

12.45 Bevisthet og traumer med Runa Helmeresen.

13.45 Trommesirkel m Mikael Khei

Mat kan kjøpes fra kl 12-16,Det blir det ungdoms og barneaktiviteter i dette tidsrommet.

15.30 Koret synger mer

16.15 Norrøn mytologi med Per Henrik Gullfoss.

17.15 Radical Devotion spiller mantramusikk.

18.45 Sermoni. Vi går ned til tjernet og samles til sermoni rundt bålet med Heidi Tveter og Mikael Khei.

 

Bål og avslutning på tunet etterpå.


Dette blir utfoldelse i samhandling mellom barn og voksne. 

Tittut er et magisk sted ved skog, fjell og vann. 

Festivalen vil være en vitamininnsprøytning for å inspirere små og store til å ta gode valg for seg selv, samfunnet og planeten.


Livet på gården, mandagsmøter


Bærekraftig engasjement.

Gjensidighet og støtte.


Mandagsmøter med rom for alle:

Oppmøte kl10.00 på Tittut, Nordsettoppen 30, 2110 Slåstad i Odalen. Mandagsmøter er et sted for å bli kjent rundt med åpenhet, romslighet og likeverd i møte med hverandre.

Aktivitetsgruppene starter ca kl 11.00

Vi etablerer grupper etter deltakerenes engasjement på skogstur, kreative verksted eller vitalt arbeid med jorda.

Før sommerferien møtes vi 19. og 26. juni og nye grupper blir til underveis. Vi har en økologisk hage/dyrkegruppe og en kvinnesirkel er i oppstart. Her er det rom for å mekke og danse, sage og sanse, synge, leke og snekkre og snakke.

Vi starter opp etter sommeren 21. aug. 

 

Noen mandager holder Anne-Karin Edvartsen litterært pusterom, en utforskende lesesirkel. Kom og prøv 14. aug. Oppmøtet på innbyggertorget i Sør-Odal..


Natur - kultur og helse


Helsefremming, mening, naturkraft og glede.

 

Livet på en gård med røtter i kulturarven vår. En naturlig møteplass med muligheter for mye.

Opplevelser i natur, arbeid med jorda og i skogen.

Rom forr kreative verksted med farger og tekstiler  Vi har hester, skog, vann og jord å boltre oss med. 


Mandagsmøter er vårt sosiale samlingspunkt.

Vi inviterer deg som frivillig til å delte i organisering av gruppene og deg som bare ønsker å komme å gå som du vil. Kanskje er du en som vil gi litt av din tid for å skape muligheter for andre - og en meningsfylt hverdag for deg selv. Kanskje vil du bare bli kjent med nye mennesker.

Å oppleve kultur og friluftsliv sammen gir dypere mening.

Ideen er fra fra jord til bord. Å dyrke og følge matproduksjon til å skape kafé for familier og turgåere. 


Vi ønsker elever og ungdommer velkommen. Vi trenger alle å få velge vår  vei. Utfolde hele seg, være fysisk aktiv og få sosial tilhørighet, mening og trivsel.

Erfaring med dyrking, gårdsbutikk og kafe har vi på stedet fra før, nå blir dette endel av arbeidstrening og mestringsglede for de som ønsker.


Vi dyrker to mål med økologiske grønsaker  og vi er Debio godkjent. Dette er en livsmestringsarena.


Ta kontakt om du har ideer eller er rett personer inn i prosjektet. 

Søndagsimpulser


Åpen kafe søndager i sesong, fra kl 12–16. En arena for ro, gode opplevelser og utforskende dialog,

 

11. juni, Gunnar Tellnes, grunnlegger av NaKuHel, deler sine erfaringer med folkehelsearbeid hvor natur møter mennesker i kultur for å fremme helse.


18. juni, psykomotoriker Runa Helmersen leder dialog om bevissthetsendringer ved traumer. Hun vekker nysgjerrighet på hvordan vi kan hjelpe oss selv og hverandre. Kl 15 selvhjelps-verksted med enkle øvelser som hjelper oss «på plass i kroppen.» Det blir ro, jording, lette puste-øvelser og en introduksjon til etenergisystemet Tara - metoden


25. juni. Gisle Henden, filosof og astrolog vil snakke om hvordan stjernetegnene gir innsikt i den enkeltestalenter og muligheter, slik at du kan leve et liv med mer inspirasjon og mening.


20. aug. Per Henrik Gullfoss, astrolog og tarotkjenner. Med evne til å føle sitt publikum vil han berøre dere. Astrologi er et kart som viser deg en vei til din hensikt med livet. Han bringer stjernekartet ned på et jordnært plan å relaterer til eget liv.


17. sept. Skogens ro med fysioterapsut Odd Erik Frantzen som tar oss med ut i naturen. Oppmerksom og tilstede i hele deg. Vi går til tjernet. Dette kalles ofte skogsbad, et bad i elven er også tilgjengelig.

Det er gratis å delta på alle søndagene, vi er takknemelige for frivillige bidrag via vipse til reiseutgifter og som takk til dialogledere. Salg av kaffe og kake 

Varmt velkommenEt vakkert tun fra 1700-tallet med laftet tømmer.

Vi byr på et rolig sted i en travel tid.