Kurs

 Fullmånesermonier, og intuitiv bevegelse.


Utover vinteren  og våren blir det fullmånesirkeler og dansmeditasjon. En stemningsfull opplevelse hvor vi feirer det feminine, det impulsive, følsomme og frie i oss. Vi slipper til det som vil frem i lys av månen. Vi søker kontakt med en større helhet, hverandre og alt rundt oss i en fullmånesermoni. Er det klarvær benytter vi iteplattingen og nyter stjernene og månelyset. Alle kan ta med noe å brenne på bålet, som de symbolsk eller fysisk ønsker å gi slipp på. Slik lar vi månesyklussen minne oss om å ta inn noe nytt la det arbeide i oss og gi slipp på det vi ikke trenger lenger. Velkommen 


Her er det lov å utforske bevegelse, lyd, og kroppsbevissthet på godt og vondt. Gi slipp på gamle følelsesmessige møstre og frigjøre spenninger i kroppen. Ta kontakt for mer informasjon eller om dere ønsker et eget opplegg


 Forståelsen av hvordan fargene fungerer og påvirker oss i vårt indre og ytre landskap er en kontinuerlig prosess. Heidi er fargeterapaut og vil ta deg med på energiøvelser knyttet til chakraene og visualiseringsøvelser som hjelper deg å mane frem de fargene som gjelder i nuet. 
Følg med på datoer for fargerike dager på fb siden Aylar YogaFor påmelding : heidi@tittut.no, 92635600

Nye impulser

Vi har arrangert  kurs i Feng shui, filosofi, kommunikasjon, salsa, bra mat, indisk mat, yoga og meditasjon mm. Vi ønsker å bidra med impulser som forandrer deg.


Trommesirkel og rytmehelg


13 - 14 mars blir det tromming og ulike rytmeinstrumenter  Det bli også veiledning i tromming som et meditativt verktøy.

Her blir gruppedynamikk og felleskap et viktig element. Vi får delta med vårt individuelle utrykk i et felles prosjekt, hvor det er plass til alle, og hvor vi utfyller hverandre. Det som beveger seg i oss skal finne sin form og komme ut med kraft, bevegelse, tromming og noe stemmebruk. Det er mye lek og glede over disse øvelsene, men også lett å komme i kontakt med sterke følelser, og åpne for en sårbarhet som kan være befriende å forløse i en trygg gruppe. Ivaretagelse av oss selv og hverandre er et viktig utgangspunkt for denne helgen. Mikael har lang erfaring med å veilede trommesirkler  kurs og heidi vil veilede meditative bevegelser til trommingen på søndaf. De skaper sammen en solid og trygg base. 

Kurset er lørdag og søndag fra kl. 10:00 – 17:00 , investeringen for helgen er 1950kr inkl. lunsj begge dager. 

Min. 10/ max. 18 deltakere. Send PM og 400 kr for bindende påmelding. Mulighet for overnatting i Tittut, ta kontakt ved behov.

      Yogakurs høsten 21Velkommen på kursårens kurs starter uke 34 og vil vare i 13 uker, det blir høstferie

Torsdager

18.00 myk vinjasa flow 75 min

19.30 medisinsk yoga 75 min

Fredager 

09.00 morgenyoga, øvet 90 min

10.30 senioryoga som passer for alle og er tilrettelagt for eldre

 

Det koster 2750kr å delta.

I vinter startet jeg egne grupper for menn som vil prøve yoga  dette semesteret håper jeg å få grupper med begge kjønn. Det blir også mulighet for flere kurs med myk yoga og en ren meditasjons gruppe utover høsten da tiden for å roe ned og komme inn forsterker seg.

Velkommen til alle som vil på kurs og ta kontakt ved spørsmål rundt ulike praksiser. Egenpraksis er noe jeg håper alle vil finne litt tid til, det er der vi virkelig møter oss selv. 

Yoga, Mindfulness og trommer


6-7 november  tar vi utgangspunkt i å vekke en indre forståelse av rytme, pust og bevegelse. Vi jobber med pusterytme og bevegelse i yoga. Vi bruker rytmiske mantraer og synker inn i livets rytme i mindfull praksis. Yoga er for meg et verktøy som åpner en  forståelse av livet som beveger seg i meg. Yogaens rytme, lærer meg noe om livets rytme. En slik essensiell rytmeforståelse som kommer igjennom yogaens synkrone bevegelser, hvor pusten er det som leder rytmen i øvelsene, lærer oss å lytte innover i kroppen. Heidi er yoga lærer og driver med dansmeditasjon og trommer.

I mindfulness øver vi evnen til å erfare en naturlig nærhet til alt rundt oss, og til å la den evige livsrytmen nå oss igjennom direkte opplevelse. Yogaen fordyper denne forståelsen og viseversa, så disse tradisjonene utfyller hverandre godt. Dere som praktiserer yoga vil erfare at denne helgen åpner og forsterker samhandling mellom pustens rytme (pranayama) og de fysiske øvelsene (asanas) og en dypere avspenning (savanasana).

tid lørdag og søndag kl 10 . 17.00.

Det koster 1900 kr å delta.

Velkommen